اخبار


اسمارتو؛ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﻫﻮش مصنوعی و داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

پلتفرم هوش مصنوعی اسمارتو بستری مناسب جهت تجزیه و تحلیل گذشته،‌ تسهیل پیش بینی های لازم برای آینده و ایجاد گزارشات مورد نیاز مدیران
 • بودجه ریزی هوشمند
 • نمایشگر بهره وری تولید
 • بهینه سازی فرایندهای داخلی کسب وکار
 • تحلیلگر شبکه های اجتماعی و......
بیشتر بدانید

پرتال دانشگاهی لایفری 7.3.7

پرتال تخصصی و حرفه ای ویژه دانشگاه ها و مراکز آموزشی                                                   بستری مناسب جهت مدیریت وب سایتهای دانشگاهی و مراکز آموزشی دارای سایتهای متعدد
 • ایجاد صفحات شخصی اساتید به صورت خودکار
 • امکان ایجاد نامحدود زیرسایت
 • امکان بخش بندی کاربران به دانشجو/ استاد/ کارمند و....
 • چیدمان سریع  اجزا صفحه با Drag & Drop
 • امکان بازیابی موارد حذف شده
 • چندزبانگی و...
بیشتر بدانید

درگاه ورود یکپارچه اسپاد (SSO)

بستری مناسب جهت تسهیل مدیریت امن فضای کاربری حوزه‌های فناوری اطلاعات برای سازمان‌های بزرگ.
 • تعریف هویتنامه یکتا
 • بهبود رضایت کاربران و افزایش ملاحظات امنیتی
 • ایجاد ورود یکباره برای کلیه سامانه ها 
 • امکان لاگین چندمرحله ای
 • مانیتورینگ کاربران و ورود و خروج آنها و.....
بیشتر بدانید

ﮔﺬرﮔﺎه سرویس های سازمانی و دانشگاه ها (ESB)

بستر مناسبی برای یکپارچگی کل نرم‌افزارهای سازمان ها و دانشگاه ها
 • رشد چابکی سازمان با استفاده از یکپارچگی 
 • افزایش امنیت 
 • مدیریت و مانیتورینگ 
 • ارتباطات نرم افزاری و.....
بیشتر بدانید

پرتال سازمانی لایفری ۷.۳.7

پرتال سازمانی لایفری پرتال تخصصی و حرفه ای ویژه سازمان ها و ارگان های متوسط و بزرگ، بستری مناسب جهت مدیریت وب سایتهای متعدد و خدمات الکترونیک 
 • مدیریت زیرسایت ها برای سازمانها، ادارات و مراکز
 • واقعه نگاری و ثبت اقدامات انجام شده توسط هرکاربر
 • امکان ایجاد پرتال داخلی و داشبورد کاربران
 • حفاظت از اطلاعات کاربران
 • مدیریت انواع اخبار و محتوا و سایت خبری یا خدمات آنلاین
 • طراحی UI/UX‌ مبتنی بر هویت سازمانی و ...
بیشتر بدانید

راهکارها و خدمات

کدام تکنولوژی را برای توسعه پورتالهای سازمانی انتخاب کنیم؟

جدیدترین ﻧﺴﺨﮥ ﻟﺎﯾﻔﺮی، ﻧﺴﺨﮥ 7.3.7 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ...

جذب دانشجویان خارجی راهبردی برای خودکفایی اقتصادی دانشگاه ها

میدانیم جذب دانشجویان غیرایرانی در چندسال اخیر در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است با این وجود علی رغم فراهم سازی زیرساخت...

نگهداری همۀ هویتنامه‌ها و گذرواژه‌ها برایتان آسان نیست؟

در دنیای امروز شاید تصور سازمانی که فارغ از بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند به شکل مؤثر به حیات خود ادامه دهد مشکل...

تسهیل ساخت صفحه شخصی اساتید

از جمله امکانات پرتال دانشگاهی لایفری ایجاد صفحه شخصی اساتید به صورد خودکار است. تمامی صفحات شخصی اساتید به صورت خودکار و با...

درباره ساین

شرکت سپهر افزار ایرانیان در سال  1380 با شعار دانش جهانی – خلاقیت ایرانی تاسیس گردیده است. در طول این سالها همواره از همکاری تیمی و شور و شوق ایجاد محصولات و خدمات نوین حفظ و پاسداری شده است و در بیست سال گذشته خدمات ومحصولات متنوعی به سازمانهای دولتی و غیردولتی و دانشگاه های برتر کشور ارائه گردیده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ پرسنل متخصص در شرکت سپهر افزار ایرانیان در قالب تیم های مختلف فعالیت می کنند.
​​​​​​​
Responsive Image
بیشتر بدانید

مشتریان ساین

ساین در نظر مشتریان

دکتر فیلی ٬ دانشگاه تهران

فایل صوتی آقای دکتر فیلی ٬ معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار         

دکتر قره یاضی٬ دانشگاه صنعتی شریف

فایل صوتی آقای دکتر قره یاضی٬ معاون اجرایی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار

خانم قرچه داغی ٬ دانشگاه شهید بهشتی

فایل صوتی خانم قرچه داغی ٬مسئول مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار         

دکتر سخایی نیا٬ دانشگاه بوعلی سینا همدان

فایل صوتی دکتر سخایی نیا مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سینا همدان به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار

همکاری با ساین

در ﺳﭙﻬﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ و رﻓﺎﻗﺖ اﺳﺖ. ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻫﻤﮥ ﺗﻠﺎش‌ﻫﺎ و دوﺳﺘﯽ‌ﻫﺎی ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری اﺳﺖ. ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ﺗﺮﻫﺎ و ﻧﻮﮔﺎﻣﺎن ﺳﭙﻬﺮ، ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﻮرت و آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎز اﺳﺖ و رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ، زﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎز ارﺗﻘﺎء ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﭙﻬﺮ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ.ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ اﻓﺰار اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دوران ﮐﺮوﻧﺎ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران، ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دورﮐﺎری ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن‌ﺑﻨﺪی‌ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
Responsive Image
بیشتر بدانید