دکتر سخایی نیا٬ دانشگاه بوعلی سینا همدان

فایل صوتی دکتر سخایی نیا مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سینا همدان به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار
03 Jun 2021

فایل صوتی دکتر سخایی نیا مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سینا همدان به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار

مطالب مرتبط

کدام تکنولوژی را برای توسعه پورتالهای سازمانی انتخاب کنیم؟

جدیدترین ﻧﺴﺨﮥ ﻟﺎﯾﻔﺮی، ﻧﺴﺨﮥ 7.3.7 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ...

تسهیل ساخت صفحه شخصی اساتید

از جمله امکانات پرتال دانشگاهی لایفری ایجاد صفحه شخصی اساتید به صورد خودکار است. تمامی صفحات شخصی اساتید به صورت خودکار و با...

نگهداری همۀ هویتنامه‌ها و گذرواژه‌ها برایتان آسان نیست؟

در دنیای امروز شاید تصور سازمانی که فارغ از بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند به شکل مؤثر به حیات خود ادامه دهد مشکل...