دکتر فیلی ٬ دانشگاه تهران

فایل صوتی آقای دکتر فیلی ٬ معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار         
03 Jun 2021

فایل صوتی آقای دکتر فیلی ٬ معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به مناسبت ۱۹ امین سالگرد تاسیس شرکت سپهر افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

کدام تکنولوژی را برای توسعه پورتالهای سازمانی انتخاب کنیم؟

جدیدترین ﻧﺴﺨﮥ ﻟﺎﯾﻔﺮی، ﻧﺴﺨﮥ 7.3.7 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ...

تسهیل ساخت صفحه شخصی اساتید

از جمله امکانات پرتال دانشگاهی لایفری ایجاد صفحه شخصی اساتید به صورد خودکار است. تمامی صفحات شخصی اساتید به صورت خودکار و با...

نگهداری همۀ هویتنامه‌ها و گذرواژه‌ها برایتان آسان نیست؟

در دنیای امروز شاید تصور سازمانی که فارغ از بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند به شکل مؤثر به حیات خود ادامه دهد مشکل...