پشتیبانی و حمایت

موارد پشتیبانی

کلاس برنز

کلاس نقره ای

کلاس طلایی

1. رفع باگ و ارائه اصلاحیه

دارد

دارد

دارد

2. حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه مشکل

24 ساعت

2 ساعت

0.5 ساعت

3. حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در خارج از ساعات کاری

-

8 ساعت

2 ساعت

4. حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل

-

24 ساعت

6 ساعت

5. دسترسی به پرتال مشتریان

دارد

دارد

دارد

6. تعداد حادثه های قابل پشتیبانی

نامحدود

نامحدود

نامحدود

7. پشتیبانی تلفنی

6x8

6x8

6x8

8. ارائه نسخه های جدید نرم افزار

دارد

دارد

دارد

9. پرداخت هزینه های اعزام کارشناس در صورت ضرورت

هزینه های ایاب و ذهاب و  نفر ساعت

هزینه ایاب و ذهاب و نفر ساعت

هزینه ایاب و ذهاب

10. حداکثر مدت زمان اعزام کارشناس در صورت ضرورت (داخل استان یزد و تهران)

24 ساعت

12 ساعت

3 ساعت

11. حداکثر مدت زمان اعزام کارشناس در صورت ضرورت (خارج استان یزد و تهران)

48 ساعت

24 ساعت

6 ساعت

12. مانتیورینگ سرور

دارد

دارد

دارد

13. تعداد پشتیبانی تلفنی کاربران

1 نفر

1 نفر

1 نفر

14. هزینه سالانه پشتیبانی پایه

-

-

-

15. هزینه سالانه پشتیبانی کاربری هر زیر سایت (اختیاری)

-

-

-