معرفی WSO2 Stream Processor

معرفی WSO2 Stream Processor

title-line

 

نرم افزاری که به اپراتورهای تحلیلگر کمک می کند تا جریان داده ها را تنظیم کنند، با تحلیل و آنالیز، الگوهای موجود در داده های رویدادها را از چندین منبع رویداد به طور زنده تشخیص دهند و به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه هایی را بسازند که در زمان واقعی حس کنند ، فکر کنند و عمل مناسب را انجام دهند.

  

.1قابلیت مدیریت داده ها و جریان داده ها
.2دارای زبان Streaming SQL
.3دارای رابط کاربری Drag & Drop برای ساخت برنامه های Real Time Stream Processing
.4دارای داشبوردهای مناسب کاربران