معرفی پیشخوان دانشگاهی

معرفی پیشخوان دانشگاهی

title-line

داشبوردی است منحصر به فرد و منسجم برای ورود کاربران، اساتید، کارمندان و دانشجویان به کلیه سامانه های موجود در دانشگاه از قبیل پژوهشی، آموزشی ، کارگزینی ، ایمیل ، رفاهی و ... بدون نیاز به ورود اطلاعات کاربری مجدد برای هر سامانه.

کاربران پس از ورود به این داشبورد می توانند خلاصه ای از وضعیت کاری خود در تمام سیستم های دانشگاه را مشاهده نمایند.

برخی از این اطلاعات خلاصه عبارتست از:

  • تعداد ایمیل های ناخوانده در هر فولدر
  • تعداد نامه های جدید در سیستم اتوماسیون در کارتابل های مختلف
  • آخرین وضعیت آموزشی دانشجو و دروس ارائه شده
  • دروس ارائه شده توسط استاد همراه با زمان ارائه درس و نمایش لیست دانشجویان با امکان ارائه اس ام اس و ایمیل به دانشجویان
  • آخرین فیش حقوقی کارمندان و .....
  • اعتبار پژوهشی اساتید در سه سال گذشته
  • نمایش دوره های ضمن خدمت برای کارمندان
  • و .....