معرفی پرتال سازمانی

معرفی پرتال سازمانی

title-line

نرم افزار پرتال سازمانی لایفری، یک محصول مبتنی بر وب و با استفاده از تکنولوژی Java EE می باشد که در طول حیات خود، سیر تکاملی چشمگیری داشته است. اولین نسخه های سپهر، مشخصه های سیستم های مدیریت محتوا (CMS) و پرتال های عمومی نظیر Yahoo را الگو قرار داده بودند. لیکن هم اکنون سپهر از یک پرتال عمومی به یک پرتال سازمانی (Enterprise Portal) توسعه یافته است و در حال حاضر، بستری است که هر کاربر می تواند با ورود به آن به اطلاعات و خدمات مورد نظر خود دست یابد؛ فارغ از اینکه این اطلاعات و خدمات در کجا و به چه نحو ذخیره شده است. این نرم افزار می تواند با پذیرش بیش از 9000 کاربر همزمان در واحد ثانیه، خدمات الکترونیکی متفاوتی را در بسترهای اینترنت و موبایل ارائه نماید.

حرکت در مسیر استانداردهای جهانی و تکیه بر جدیدترین مدل ها و متدولوژی های توسعه نرم افزلر نظیر RUP از جکله شاخصه های روند تولید این محصول بوده است و در حال حاضر پرتال لایفری از استانداردهای نظیر ، WSRP ، RMI ، SOAP ، XML-XSL ، XPDL ، JSR 170 ، SSO ، HQL ، JMS و WSDL حمایت می کند.

برخی از امکانات این سیستم عبارتست از :

Form Generator ، Workflow Management ، Site Generator ، E-Payment ، Report Generator ، Remote Portlet و....