تکنولوژی مینی پرتال لایفری

تکنولوژی مینی پرتال لایفری

title-line

مبتنی بر تکنولوژی J2EE

تولید شده در فرآیند توسعه RUP

برخوردار از معماری Service Oriented Architecture (SOA)

بهره گرفته از ابزار هایی چون 

Hibernate، Spring، JBoss، Struts، AJAX، JSF، JAAS،

 LDAP، Lucene، Log4j، Tiles و Jack Rabbit.

پشتیبانی از استاندارد ها و تکنیکهایی چون 

JSR 168، JSR 170، XPDL، XML-XSL، SOAP، RMI، WSRP، JMS، HQL، SSO و WSDL

برخورداری از Mail Server (IMAP)

پشتیبانی از زبانهای فارسی و انگلیسی.

توانایی ارائه Web Service

توانایی ارائه Web Service

توانایی ارسال SMS از طریق SMS Gateway

ملاحظات امنیتی
 
پرتال لایفری از استاندارد صنعت، فنّاوری‌های رمزنگاری در سطح دولتی، شامل الگوریتم‌های پیشرفته از قبیل DES، MD5 و RSA و رده‌بندی شده در زمره پلتفرم‌های پرتالی با بیش‌ترین امنیت با استفاده از مجموعه LogicLibrary's Logicscan می‌باشد. پرتال لایفری یک SSO(یک‌بار ثبت‌نام برای دسترسی به چند اپلیکیشن) را پیشنهاد می‌دهد که با Yale CAS، JAAS، LDAP، Netegrity، Microsoft Exchange و بیشتر از این تعداد یکپارچه می‌شود.
 
افزون بر آن، پرتال لایفری با مدیریت کاربری قوی و ویژگی‌های امنیتی شامل سیاست‌های رمز عبور، تنظیمات یادآوری کاربر و پروسه‌های لاگین کامل هدایت می‌شود. لایفری همچنین به وسیله دستورالعمل‌های OWASP ایستادگی کرده است تا خطر آسیب‌پذیری امنیتی را کاهش دهد.
 
زمینه‌های تخصصی فعالیت
 
 تولید نرم‌افزارهای تخصصی سفارش مشتری بر اساس متدولوژی های RUP، Programming extreme و Incremental Method
طراحی و پیاده‌سازی پرتال های سازمانی مبتنی بر Liferay Portal
 پیاده‌سازی سیستم‌های تصمیم‌گیری هوشمند مبتنی بر الگوریتم AHP
مشاوره و آموزش در زمینه‌های مهندسی نرم‌افزار، فناوری جاوا، تولید نرم‌افزارهای تحت وب و پرتال
ارائه پشتیبانی برخی از محصولات مطرح متن باز در جهان نظیر Liferay، Alfresco CMS، Drupal CMS، PostgreSQL Database، Jboss Application Server و ...
 
پرتال لایفری از استاندارد صنعت، فنّاوری‌های رمزنگاری در سطح دولتی، شامل الگوریتم‌های پیشرفته از قبیل DES، MD۵ و RSA و رده‌بندی شده در زمره پلتفرم‌های پرتالی با بیش‌ترین امنیت با استفاده از مجموعه LogicLibrary's Logicscan می‌باشد. پرتال لایفری یک SSO(یک‌بار ثبت‌نام برای دسترسی به چند اپلیکیشن) را پیشنهاد می‌دهد که با Yale CAS، JAAS، LDAP، Netegrity، Microsoft Exchange و بیشتر از این تعداد یکپارچه می‌شود.