امکانات پیشخوان داشبورد استاد

سامانه ها

امکانات مد نظر جهت نمایش خلاصه اطلاعات

1. آموزشی

لیست دروس ارائه شده استاد و تاریخ امتخانات و محل تشکیل کلاس
لیست دانشجویان هر درس با امکان ایمیل به دانشجویان یک درس و پیامک به دانشجویان هر درس

2. پژوهشی

نمایش اعتبار پژوهشی استاد به تفکیک سال های محتلف در سه سال گذشته
لیست مقلات پژوهشی استاد که در سیستم پژوهشی دانشگاه ثبت و تایید شده است

3. آموزش مجازی

لیست دروس ارائه شده در سیستم LMS توسط استاد
لیست سوالات دانشجویان هر درس که از استاد پرسیده شده است
لیست دانشجویان هر درس که در کوئیزها مشارکت کرده اند با نام کوئیز
لیست کوئیزهای برگزار شده

4. اتوماسیون اداری

نمایش تعداد نامه های دریافتی جدید (نخوانده) استاد در سیستم اتوماسیون به تفکیک کارتابل های تعریف شده برای کاربر

5. اتوماسیون مالی

آخرین فیش حقوقی استاد
نمایش مانده بدهی/بستانکاری استاد

6. کارگزینی

مشاهده آخرین حکم کارگزینی

7. رفاهی

نمایش اطلاعیه های رفاهی اساتید
مشاهده وام های دریافتی و مبالغ باقیمانده کل

8. پست الکترونیک

مشاهده کلیه فولدرهای ایجاد شده در ایمیل و تعداد ایمیل های جدید در هر فولدر

9. سامانه مدیریت اینترنت دانشگاه

امکان نمایش اینترنت مصرقی کاربر

10. پرتال پیشخوان

امکان تعریف بوک مارک (پیشوندهای شخصی) و به اشتراک گذاری آن با دیگران
نمایش پیام های مدیریتی و سراسری دانشگاه
نمایش پیوندهای سراسری (بوک مارک های دانشگاه) به سامانه های دانشگاه و سایت های مهم
قابلیت نمایش تقویم دانشگاه
قابلیت تنظیم کردن موارد شخصی در تقویم: مانند اضافه کردن تاریخ و ساعت جلسات شخصی توسط کاربر
امکان به اشتراک گذاری برخی از رویدادهای تقویم برای کاربر میهمان