امکانات اضافی مینی پرتال لایفری

امکانات

قیمت در مینی پرتال پایه(تومان)

اطلاع رسانی

تجاری

صنعتی

VIP

1. امکانات پایه مینی پرتال لایفری همراه با تم ریسپانسیو آماده بدون طراحی سفارشی

1.450.000

2. طراحی و پیاده سازی صفحه اصلی و یک صفحه داخلی به صورت ریسپانسیو

8.000.000

3. طراحی و پیاده سازی یک صفحه داخلی به صورت ریسپانسیو

750.000

4. معرفی به موتورهای جستجو و آموزش سئو

1.000.000

5. تم انگلیسی چپ به راست و چند زبانگی

1.000.000

6. فرم ساز مینی پرتال

550.000

7. مناقصه و مزایده همراه با فروش آنلاین اسناد

2.500.000

8. پرتلت جرائد و تبدیل هر گونه عکس به نقشه قابل کلیک

750.000

9. مدیریت مسابقات

750.000

10. پرتلت ایجاد نامحدود اسلاید شو پیشرفته چند لایه با افکت های متعدد ورود تصاویر و متون

500.000

11. پرداخت الکترونیک

1.000.000

12. فروشگاه مجازی با طراحی سفارشی صفحات ، سبد خرید محصول و سفارش بدون طراحی سفارشی تم صفحه اصلی

5.000.000

13. ورود اطلاعات و ساخت صفحه جدید بدون طراحی سفارشی

200.000

14. مدت زمان طراحی و پیاده سازی

---

دو هفته

دو هفته

دو ماه

دو ماه

15. قیمت نهایی به تومان ( با احتساب قیمت پایه مینی پرتال )

---

3.000.000

4.500.000

12.500.000

15.500.000