امكانات

امكانات

title-line

در جریان این پروژه، WSO2 ESB   نصب و راه اندازی شده و تا سقف 50 وب سرویس سازمان در آن ثبت خواهد گردید. ثبت وب سرویس بیشتر از این تعداد دارای هیچگونه محدودیت فنی نبوده لیکن می بایست توسط کارشناسان کارفرما انجام پذیرد. در خلال این پروژه اهداف  فنی ذیل در سازمان قابل پیاده سازی خواهد بود:

  • مجازی‌سازی سرویس نهایی و امکان جایگزینی سرویس بدون نیاز به تغییر در مصرف­ کننده­ ها
  • ایجاد دروازه پیغام، دروازه امنیتی، دروازه سرویس و API
  • مدیریت امنیت (احراز هویت، مجوزدهی و استحقاق) به صورت متمرکز
  • ترکیب یا Orchestration و ارائه چند سرویس در قالب یک سرویس با به کارگیری منطق تعریف شده
  • تبدیل قالب‌ها و پروتکل‌های پیغام‌رسانی به یکدیگر
  • اعتبارسنجی درخواست‌ها و پاسخ­ها
  • ذخیره درخواست­ها و پاسخ­ها به منظور ممیزی
  • عدم نیاز به برنامه‌نویسی با به کارگیری ابزارهای گرافیکی
  • ارائه ابزار خاص تحلیل و پایش گذرگاه سرویس سازمانی با داشبوردها و نمودارهای گرافیکی
  • ایجاد ارتباط امن و قابل اتکا میان همه انواع سامانه‌ها و برنامه‌ها

مدیریت شرح و تعریف پیام‌هاو قالب‌های مختلف آن‌ها