گذرگاه سرویس های سازمانی

اهداف اصلی پروژه

title-line

هدف اصلی پروژه عبارتست از نصب و راه اندازی گذرگاه سرویس های سازمانی در دانشگاه

سایر اهداف پروژه:

 • رشد چابکی سازمان با استفاده از یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی
 • افزایش امنیت ارتباطات نرم افزاری سازمان

مدیریت و مانیتورینگ وب سرویسها و ارتباطات نرم افزاری در سازمان

 

کلیات روش پیشنهادی

 

 

 1. این سیستم براساس سامانه های متن باز پیاده سازی خواهد شد.
 2. معماری ESB شامل تعدادی اصول کلیدی است که چابکی و مقیاس‌پذیری را فراهم می کند. تمرکز اصلی بر روی جداسازی سامانه‌ها از یک دیگر است که است که آن‌ها را قادر می‌سازد از طریقی سازگار و قابل مدیریت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
 • مفهوم گذرگاه (bus) که باعث جدایی سامانه‌ها از یک‌دیگر است. این موضوع معمولاً با استفاده از ابزارهای پیغام‌رسان اجرا می‌شود.
  • داده‌هایی که بر روی گذرگاه حرکت می‌کنند، در یک قالب استاندارد هستند که عموما XML است.
  • «مبدل» هایی بین سامانه‌ها و گذرگاه وجود دارد که ارتباط میان این دو را تسهیل می‌کند.
  • مبدل مسئولیت برقراری ارتباط با برنامه و تبدیل اطلاعات روی گذرگاه به قالب قابل قبول برنامه و بالعکس را به عهده دارد. همچنین مبدل می‌تواند محلی برای فعالیت‌های دیگری چون مسیریابی ، پایش، امنیت، و مهار خطاها باشد.

   

 

مشخصات فنی سامانه

title-line

o       مبتنی WSO2 ESB 5.0

o       سازگاری و همکاری با انواع وب سرویسها شامل .NET WCF

o       پشتیبانی از XML و وب سرویس ها:

  SOAP 1.1/SOAP 1.2

WSDL 1.1/WSDL 2.0

 WS-Addressing (supports dual channel invocation)

WS-Security with Apache Rampart

WS-Working with Topics and Events with Apache Savan & WSO2 Eventing

WS-Policy (supports separate policies for incoming/outgoing messages)

MTOM/SwA optimizations for binary messages

XML/HTTP (POX)

REST formats

 

o       توسعه پذیری از طریق امکانات درونی سامانه مانند:

 Content based routing

 Service virtualization

 Load balancing

Fail-over sending

 Protocol switching

Message transformation

 Logging & monitoring

 Message splitting and aggregation

 Enterprise integration patterns

 

o       کارایی بالا و فوق العاده با استفاده از non-blocking IO and a streaming XML parsing design

o       دارای پروتکل های موثر صنعت

o       رابط کاربری تحت وب با امکانات متعدد نظیر:

 Sequence editor

 Proxy Service editor

Inbound Endpoint editor

 Endpoint/Local Entry editor

 Task scheduler

 Built-in registry browser

Predefined security scenarios

 User stores

  Keystores

 Configure data sources

Transport management

 Try-It for services

 Logs, trace and statistics monitor

 

o       Multi-protocol مانند:

 Non-blocking HTTP/S transport

 Transactional JMS transport 1.0 and 1.1 with binary, text and SOAP messages over JMS

  Apache VFS file transport (for example, S/FTP, File, zip/tar/gz, WebDAV, CIFS, etc.)

  Mail transport (POP3, IMAP, SMTP) with multipart content support

  AMQP

  Financial Information eXchange (FIX)

 Hessian binary protocol for web services

 

o       قابلیت مدیریت سرور و مانیتورینگ سیستم با امکانات متعدد نظیر

 System status

  System statistics with graphs

 Mediation statistics with graphs

  Mediation tracer

  SOAP tracer

 Logs configuring & monitoring

 

o       قابلیت برنامه ریزی انجام وظایف (Scheduling)

 

 

 

اهداف اصلی پروژه

title-line

هدف اصلی پروژه عبارتست از نصب و راه اندازی گذرگاه سرویس های سازمانی در دانشگاه

سایر اهداف پروژه:

 • رشد چابکی سازمان با استفاده از یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی
 • افزایش امنیت ارتباطات نرم افزاری سازمان

مدیریت و مانیتورینگ وب سرویسها و ارتباطات نرم افزاری در سازمان

 

کلیات روش پیشنهادی

 

 

 1. این سیستم براساس سامانه های متن باز پیاده سازی خواهد شد.
 2. معماری ESB شامل تعدادی اصول کلیدی است که چابکی و مقیاس‌پذیری را فراهم می کند. تمرکز اصلی بر روی جداسازی سامانه‌ها از یک دیگر است که است که آن‌ها را قادر می‌سازد از طریقی سازگار و قابل مدیریت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
 • مفهوم گذرگاه (bus) که باعث جدایی سامانه‌ها از یک‌دیگر است. این موضوع معمولاً با استفاده از ابزارهای پیغام‌رسان اجرا می‌شود.
  • داده‌هایی که بر روی گذرگاه حرکت می‌کنند، در یک قالب استاندارد هستند که عموما XML است.
  • «مبدل» هایی بین سامانه‌ها و گذرگاه وجود دارد که ارتباط میان این دو را تسهیل می‌کند.
  • مبدل مسئولیت برقراری ارتباط با برنامه و تبدیل اطلاعات روی گذرگاه به قالب قابل قبول برنامه و بالعکس را به عهده دارد. همچنین مبدل می‌تواند محلی برای فعالیت‌های دیگری چون مسیریابی ، پایش، امنیت، و مهار خطاها باشد.

   

 

ساختار شکست کار و برنامه زمانبندی

title-line

 

 

ردیف

عنوان فاز

لیست فعالیتها

مدت زمان

1.       

تجزیه و تحلیل نیازهای سازمانی و ارائه خدمات مشاوره

 • برگزاری جلسه حضوری با کارفرما و تحلیل نیازهای سازمانی
 • بررسی سامانه های موجود
 • تهیه معماری سرویس گرای سازمان

15 روز

2.       

راه اندازی سرور ESB با امکانات موجود

(Core Product)

 • راه اندازی ESB همراه با آموزش امکانات اصلی

15 روز

3.       

ایجاد ارتباط با سامانه های موجود دانشگاه

ثبت وب سرویسهای دانشگاه تا سقف 50 وب سرویس

30روز

 

نمونه کارها

title-line