سامانه احراز هویت متمرکز(SSO)

اهداف اصلی پروژه

title-line

هوش تجاری(BI) چیست؟

هوش تجاری مجموعه ای تئوری ها، متدولوژی ها، معماری ها و تکنولوژی هاست که داده های خام را برای اهداف تجاری تبدیل به اطلاعات مفید و کاربردی می نماید.

 

چالشهای سازمانها در BI  چیست؟

•چالشهای مهم عبارتند از:
•داده ها در سیستم های مختلف نگهداری می شود.
•داده ها از فرمت مناسب برای تحلیل برخوردار نیستند
•نیازهای متفاوتی در بخش های مختلف سازمان وجود دارد
•چه داده هایی داریم و چه داده هایی نیازداریم هنوزمشخص نیست
•از این داده ها و اطلاعات چه انتظاراتی داریم؟

 

معرفی WSO2 Stream Processor

title-line

 

نرم افزاری که به اپراتورهای تحلیلگر کمک می کند تا جریان داده ها را تنظیم کنند، با تحلیل و آنالیز، الگوهای موجود در داده های رویدادها را از چندین منبع رویداد به طور زنده تشخیص دهند و به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه هایی را بسازند که در زمان واقعی حس کنند ، فکر کنند و عمل مناسب را انجام دهند.

  

.1قابلیت مدیریت داده ها و جریان داده ها
.2دارای زبان Streaming SQL
.3دارای رابط کاربری Drag & Drop برای ساخت برنامه های Real Time Stream Processing
.4دارای داشبوردهای مناسب کاربران

اهداف اصلی پروژه

title-line

هوش تجاری(BI) چیست؟

هوش تجاری مجموعه ای تئوری ها، متدولوژی ها، معماری ها و تکنولوژی هاست که داده های خام را برای اهداف تجاری تبدیل به اطلاعات مفید و کاربردی می نماید.

 

چالشهای سازمانها در BI  چیست؟

•چالشهای مهم عبارتند از:
•داده ها در سیستم های مختلف نگهداری می شود.
•داده ها از فرمت مناسب برای تحلیل برخوردار نیستند
•نیازهای متفاوتی در بخش های مختلف سازمان وجود دارد
•چه داده هایی داریم و چه داده هایی نیازداریم هنوزمشخص نیست
•از این داده ها و اطلاعات چه انتظاراتی داریم؟

 

راهکارهای موجود در هوش تجاری

title-line

دامنه هوش تجاری : 

   1- سازمانهای کوچک : اکسل

   2- سازمانهای بزرگ : داده کاوی‏ پیش بینی آینده و ...

 

کاربران هوش تجاری : 

بدون هوش تجاری معمولا اطلاعات خام و گزارشات کلی به مدیران اراده می شود.

عموما کاربران هوش تجاری مدیران سازمانها هستند:

•برخورداری از داشبوردهای مدیریتی
•کمک به تصمیم گیری
•خودکار سازی فرآیندها
 
هوش تجاری معمولا کاربران دیگری نیز دارد مانند:
•مخاطبان سازمان
•مدیران و کارشناسان میانی
•سیستم ها و نرم افزار ها (خودکار سازی فرآیندها)

 

 

راهکارهای موجود در هوش تجاری: 

.1BI: هوش تجاری مبتنی بر ایجاد انباره داده و داشبوردهای مدیریتی، دراین روش معمولا اطلاعات هر هفته یکبار به روز رسانی شده و گزارشات مدیریتی برای تصمیم گیری ایجاد می شود.
.2 Real Time BI: تحلیل و بررسی داده های گذشته در کنار اتفاقاتی که در لحظه در حال وقوع است و ارائه داشبورد های لحظه ای در کنار اتخاذ تصمیمات خودکار توسط سیستم.

 

 

نمونه کارها

title-line