بازگشت به صفحه کامل
آموزش برنامه نویسی جاوا (JEE: Java EE)
آموزش برنامه نویسی جاوا (JEE: Java EE)

آموزش برنامه نویسی جاوا (JEE: Java EE)

به طور کلی تمامی تکنولوژی های جاوا را می توان به دو بستر 

آموزش کاربری پرتال لایفری (LD)
آموزش کاربری پرتال لایفری (LD)

پرتال لایفری توسط شرکت سپهر افزار ایرانیان علاوه بر فارسی سازی، سفارشی سازی نیز شده است.  امکانات بسیار...

آموزش راهبری و نگهداشت پرتال لایفری (LAD)
آموزش راهبری و نگهداشت پرتال لایفری (LAD)

پرتال لایفری توسط شرکت سپهر افزار ایرانیان علاوه بر فارسی سازی، سفارشی سازی نیز شده است.  امکانات بسیار...

آموزش توسعه و پرتلت نویسی پرتال لایفری (LPD)
آموزش توسعه و پرتلت نویسی پرتال لایفری (LPD)

در این دوره با فراگیری مفاهیم اصلی توسعه پورتال می توانید پورتلت هایی را در پورتال بر اساس استانداردهای لایفری توسعه...

آموزش طراحی و پیاده سازی تم در پرتال لایفری (LTD)
آموزش طراحی و پیاده سازی تم در پرتال لایفری (LTD)

در این دوره با فراگیری چگونگی پیاده سازی تم در پرتال لایفری قادر خواهید بود تم های طراحی شده را علاوه بر پیاده سازی در بستر لایفری بصورت...