جدول

امکانات پیش فرض

کلاس B

کلاس A

کلاس A+

مدیریت صفحات به صورت نامحدود

مدیریت اخبار، تائید اخبار خبرنگاران، ورود انواع خبر به صورت متنی و چندرسانه ای

مدیریت منو به صورت نامحدود

گالری عکس

فرم ساز