نرم افزار مدیریت اجلاس سران جنبش عدم تعهد


     شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در شهریورماه سال 91 در حالی برگزار شد که مدیریت کامل این اجلاس توسط نرم‌افزار سفارشی شرکت سپهر افزار ایرانیان انجام گردید. این نرم‌افزار سفارشی در کمتر از 40 روز و با برخورداری از بیش از 100 موجودیت اطلاعاتی در فرآیند extream programming ایجاد گردید. رضایت بالای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و دست اندرکاران این اجلاس موجب تقدیر و تشکر واحد فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری از شرکت سپهر افزار ایرانیان گردید. در حال حاضر، شرکت سپهر افزار ایرانیان مشاور و ناظر در نهاد ریاست جمهوری در یکی از پروژه‌های کلان نهاد به زبان جاوا می‌باشد.