مشخصات پرتال سازمانی

مشخصات پرتال سازمانی

title-line

نرم افزار پرتال سازمانی لایفری یک محصول مبتنی بر وب و با استفاده از تکنولوژی Java EE می باشد که در طول حیات خود، سیر تکاملی چشمگیری داشته است. اولین نسخههای سپهر مشخصه های سیستم های مدیریت محتوا (CMS) و پرتال های عمومی نظیر Yahoo را الگو قرار داده بودند. لیکن هم اکنون، سپهر از یک پرتال عمومی به یک پرتال سازمانی (Enterprise Portal) توسعه یافته است و در حال حاضر بستری است که هر کاربر می تواند با ورود به آن به اطلاعات و خدمات مورد نظر خود دست یابد، فارغ از اینکه این اطلاعات و خدمات در کجا و به چه نحو ذخیره شده است. این نزم افزار می تواند با پذیرش بیش از ۹۰۰۰ کاربر همزمان در واحد ثانیه، خدمات الکترونیکی متفاوتی را در بسترهای اینترنت و موبایل ارائه نماید.

 

حرکت در مسیر استانداردهای جهانی و تکیه بر جدیدترین مدل ها و متدولوژی های توسعه نرم افزار نظیر RUP از جمله شاخصه های روند تولید این محصول بوده است و در حال حاضر پرتال لایفری از استانداردهایی نظیر RMI،SOAP،XML-XSL،XPDL،JSR ۱۷۰،SSO،HQL،JMS،WSRP و WSDL حمایت می کند.

 

برخی از امکانات این سیستم عبارت است از :

 

Form generator , Workflow Management , Site Generator , E-payment , Report Generator , Remote Portlet و ...