مشخصات پرتال دانشگاهی

مشخصات پرتال دانشگاهی

title-line

  • پرتال اساتید

صفحه شخصی اساتید همراه با تم پیش فرض و ارتباط با سامانه پژوهشی

  • پرتال دانشگاهی لایفری

دارای کلیه امکانات اصلی و امکان ایجاد نامحدود زیر سایت

  • پرتال پیشخوان دانشگاهی

امکان اتصال حداکثر به 9 سامانه و 16 وب سرویس

  • پرتال جامع دانشگاهی

پرتال دانشگاهی لایفری به همراه پرتال پیشخوان دانشگاهی