نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین و مقرارت آموزشی

قوانین و مقرارت آموزشی


 
توصيه مي‌نمايد قبل از ثبت ‌نام از مقررات و ضوابط زير اطلاع يافته تا بتوانيد از امكانات ارائه شده بيشترين استفاده را داشته باشيد. بديهي‌است پس‌از ثبت‌نام قطعي قوانين طبق آئين‌نامه‌هاي مندرج پياده خواهد شد.
 
نكات ضروري جهت ثبت ‌نام
 
رعایت پیش نیاز دروس جهت ثبت نام الزامی است.
توجه داشته باشيد كه دقيقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام آنلاين در كلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهيد شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائيد.
تأكيد مي‌نمايد كه هنگام ثبت‌نام، در تعيين درس (دروس) مورد نظر و ساعات كلاس‌ها دقت لازم را مبذول داريد، در غير اين صورت مجتمع از تغيير درس يا تعويض ساعات كلاس جداً معذور است.
تشكيل كلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشكيل كلاس مي‌باشد.
 
 
شرط موفقيت در دوره و دريافت گواهينامه
 
حداكثر زمان غيبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس مي‌باشد، در غير اين صورت دانش‌پذير از شركت در (آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه در دوره‌هاي آزاد) محروم خواهد شد.
دانش‌پذيران محترم مي‌توانند پس‌از اتمام دوره گواهینامه پایان دوره اعطا میگردد.
درصورت مفقود يا مخدوش شدن گواهينامه، صدور گواهينامه المثني با درخواست كتبي و پرداخت مبلغ مصوب مقدور مي‌باشد.
 
 
استرداد شهريه
 
در صورتيكه انصراف يا تغيير كلاس در روز ثبت نام ( تا قبل از پايان وقت اداري) باشد شهريه کسر نمي‌شود
درصورت انصراف حداكثر تا يك‌روز پيش‌از شروع كلاس 90% شهريه از سوي مجتمع فني تهران مسترد مي‌گردد.
انصراف در روز شروع کلاس و حداکثر تا یک روز قبل از گذشت 20% کل ساعات کلاس: استرداد 70% شهریه 
درصورت انصراف پس از گذشت 20% کل ساعات درس ، هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.
 
 
روش انصراف
 
دانشپذير گرامی در صورتی که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهريه به هر دليلی تقاضای انصراف داشتيد می توانيد به يکی از روش های زير اقدام کنيد. تا بر اساس آئين نامه فوق و شرايط انصراف در خواست شما مورد رسيدگی قرار گيرد. 
 
1- ارسال درخواست کتبی به شرکت .
2- ورود به حساب کاربری و ثبت درخواست انصراف.