شرح خدمات سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی

شرح خدمات سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی

title-line

سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی با هدف ساماندهی و الکترونیکی کردن تمام امور دانشجویان غیرایرانی اعم از پذیرش، امور کنسولی، تمدید اقامت و ... طراحی شده است. هم اکنون فاز "پذیرش دانشجویان" در 10 گام به طور کامل پیاده سازی گردیده است. در ادامه عملیات مربوط به هر گام به طور خلاصه توضیح داده می‌شود:
گام 1) اطلاعات شخص
شامل اطلاعات سجلی، تابعیت، آدرس، ایمیل، تلفن و ... که در مجموع 28 فیلد اطلاعاتی است که دانشجو ملزم به تکمیل آنها می¬باشد.  
گام 2)  انتخاب اولویت‌های تحصیلی
در این گام اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی، اولویت اول تا سوم رشته، دلیل انتخاب دانشگاه و ... از داوطلب دریافت می‌شود.
گام 3) اطلاعات سوابق تحصیلی
در این گام اطلاعات مربوط به مقاطع تحصیلی قبلی دانشجو دریافت می‌شود.
گام 4) وضعیت زبان¬های خارجی
در این گام وضعیت تسلط داوطلب بر زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی به صورت الزامی دریافت می‌شود.
گام 5) اطلاعات معرفان و داوران
در این گام اطلاعات مربوط به معرفان به صورت اختیاری از داوطلب دریافت می‌شود.
گام 6) کارنامه علمی
در این گام لیست مقالات، کتاب‌ها، پایان نامه و ... مربوط به داوطلب دریافت می‌شود. 
گام 7) آشنایان ایرانی
در صورتی که داوطلب دوست یا آشنایی در ایران داشته باشد می‌تواند اطلاعات ایشان شامل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن، آدرس و ... را در این گام وارد نماید.
گام 8) اطلاعات خانواده
در صورتی که داوطلب متاهل باشد، لازم است تا اطلاعات همسر و فرزندان خود را وارد نماید.
گام 9) آپلود فایل ها
در این گام تمامی فایل‌هایی که توسط مدیر سامانه تعریف شده است از داوطلب درخواست می¬شود و داوطلب ملزم می¬باشد که تمامی این فایل¬ها را آپلود نماید. 
 گام 10) پیش نمایش و ثبت اطلاعات
در این گام تمامی اطلاعات وارد شده توسط داوطلب نمایش داده می‌شود و در صورت تایید داوطلب، درخواست ثبت می‌شود.