تعرفه ها و پکیج های پرتال دانشگاهی7.2

تعرفه ها و پکیج های پرتال دانشگاهی7.2

title-line
کلاس B

699.000.000 ریال

قیمت پرتال
 • مدیریت صفحات به صورت نامحدود
 • فرم ساز
 • پشتیبان گیری از کلیه اطلاعات پرتال
 • جستجو در فایلهای Word، PDF و سایر فایلهای متنی
 • خواندن RSS خبری
 • تقویم مناسبت ها و رویدادها
 • پرتلت کتابخانه اسناد
 • نمایش رویدادهای پیش رو
 • ارتباط با سیستم های آموزشی
 • ارتباط با سیستم پژوهشی
کلاس A

1.199.000.000 ریال

قیمت پرتال
 • کلیه امکانات کلاس A
 • مدیریت منو به صورت نامحدود
 • مدیریت اطلاعات آموزشی دانشکده ها
 • ایجاد خودکار پرتال اساتید بر اساس اطلاعات هر استاد
 • ارائه سورس به مشتریان جهت توسعه و پشتیبانی مستقل
 • ارائه کیت توسعه پرتال جهت همکاری دانشجویان در پروژه
 • ایجاد گروه برای یک درس خاص و اضافه کردن تمام دانشجویانی که آن درس را اخذ کرده اند
 • ایجاد خودکار پرتال دانشجویان دکتری بر اساس سیستم
 • امکان ایجاد صفحات نکوداشت و یادبود برای اساتید
 • داشبورد مدیریتی سایتها و ارزیابی سایتها