امکانات مینی پرتال لایفریتجاری

125000000 ریال

قیمت پرتال
 • امکانات پایه مینی پرتال لایفری همراه با تم ریسپانسیو آماده بدون طراحی سفارشی
 • طراحی و پیاده سازی صفحه اصلی و یک صفحه داخلی به صورت ریسپانسیو
 • معرفی به موتورهای جستجو و آموزش سئو
 • تم انگلیسی چپ به راست و چند زبانگی
 • فرم ساز مینی پرتال
 • پرتلت ایجاد نامحدود اسلاید شو پیشرفته چند لایه با افکت های متعدد ورود تصاویر و متون
 • مدت زمان طراحی و پیاده سازی (دو ماه)
صنعتی

45000000 ریال

قیمت پرتال
 • امکانات پایه مینی پرتال لایفری همراه با تم ریسپانسیو آماده بدون طراحی سفارشی
 • معرفی به موتورهای جستجو و آموزش سئو
 • تم انگلیسی چپ به راست و چند زبانگی
 • فرم ساز مینی پرتال
 • پرتلت ایجاد نامحدود اسلاید شو پیشرفته چند لایه با افکت های متعدد ورود تصاویر و متون
 • مدت زمان طراحی و پیاده سازی (دو هفته)
VIP

155000000 ریال

قیمت پرتال
 • امکانات پایه مینی پرتال لایفری همراه با تم ریسپانسیو آماده بدون طراحی سفارشی
 • طراحی و پیاده سازی صفحه اصلی و یک صفحه داخلی به صورت ریسپانسیو
 • معرفی به موتورهای جستجو و آموزش سئو
 • تم انگلیسی چپ به راست و چند زبانگی
 • فرم ساز مینی پرتال
 • مناقصه و مزایده همراه با فروش آنلاین اسناد
 • پرتلت جرائد و تبدیل هر گونه عکس به نقشه قابل کلیک
 • مدیریت مسابقات
 • پرتلت ایجاد نامحدود اسلاید شو پیشرفته چند لایه با افکت های متعدد ورود تصاویر و متون
 • پرداخت الکترونیک
 • مدت زمان طراحی و پیاده سازی (دو ماه)