گذرگاه سرویس های سازمانی

اهداف اصلی پروژه

title-line

هدف اصلی پروژه عبارتست از نصب و راه اندازی گذرگاه سرویس های سازمانی در دانشگاه

سایر اهداف پروژه:

 • رشد چابکی سازمان با استفاده از یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی
 • افزایش امنیت ارتباطات نرم افزاری سازمان

مدیریت و مانیتورینگ وب سرویسها و ارتباطات نرم افزاری در سازمان

 

کلیات روش پیشنهادی

 

 

 1. این سیستم براساس سامانه های متن باز پیاده سازی خواهد شد.
 2. معماری ESB شامل تعدادی اصول کلیدی است که چابکی و مقیاس‌پذیری را فراهم می کند. تمرکز اصلی بر روی جداسازی سامانه‌ها از یک دیگر است که است که آن‌ها را قادر می‌سازد از طریقی سازگار و قابل مدیریت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
 • مفهوم گذرگاه (bus) که باعث جدایی سامانه‌ها از یک‌دیگر است. این موضوع معمولاً با استفاده از ابزارهای پیغام‌رسان اجرا می‌شود.
  • داده‌هایی که بر روی گذرگاه حرکت می‌کنند، در یک قالب استاندارد هستند که عموما XML است.
  • «مبدل» هایی بین سامانه‌ها و گذرگاه وجود دارد که ارتباط میان این دو را تسهیل می‌کند.
  • مبدل مسئولیت برقراری ارتباط با برنامه و تبدیل اطلاعات روی گذرگاه به قالب قابل قبول برنامه و بالعکس را به عهده دارد. همچنین مبدل می‌تواند محلی برای فعالیت‌های دیگری چون مسیریابی ، پایش، امنیت، و مهار خطاها باشد.

   

 

مشخصات فنی سامانه

title-line

o       مبتنی WSO2 ESB 5.0

o       سازگاری و همکاری با انواع وب سرویسها شامل .NET WCF

o       پشتیبانی از XML و وب سرویس ها:

  SOAP 1.1/SOAP 1.2

WSDL 1.1/WSDL 2.0

 WS-Addressing (supports dual channel invocation)

WS-Security with Apache Rampart

WS-Working with Topics and Events with Apache Savan & WSO2 Eventing

WS-Policy (supports separate policies for incoming/outgoing messages)

MTOM/SwA optimizations for binary messages

XML/HTTP (POX)

REST formats

 

o       توسعه پذیری از طریق امکانات درونی سامانه مانند:

 Content based routing

 Service virtualization

 Load balancing

Fail-over sending

 Protocol switching

Message transformation

 Logging & monitoring

 Message splitting and aggregation

 Enterprise integration patterns

 

o       کارایی بالا و فوق العاده با استفاده از non-blocking IO and a streaming XML parsing design

o       دارای پروتکل های موثر صنعت

o       رابط کاربری تحت وب با امکانات متعدد نظیر:

 Sequence editor

 Proxy Service editor

Inbound Endpoint editor

 Endpoint/Local Entry editor

 Task scheduler

 Built-in registry browser

Predefined security scenarios

 User stores

  Keystores

 Configure data sources

Transport management

 Try-It for services

 Logs, trace and statistics monitor

 

o       Multi-protocol مانند:

 Non-blocking HTTP/S transport

 Transactional JMS transport 1.0 and 1.1 with binary, text and SOAP messages over JMS

  Apache VFS file transport (for example, S/FTP, File, zip/tar/gz, WebDAV, CIFS, etc.)

  Mail transport (POP3, IMAP, SMTP) with multipart content support

  AMQP

  Financial Information eXchange (FIX)

 Hessian binary protocol for web services

 

o       قابلیت مدیریت سرور و مانیتورینگ سیستم با امکانات متعدد نظیر

 System status

  System statistics with graphs

 Mediation statistics with graphs

  Mediation tracer

  SOAP tracer

 Logs configuring & monitoring

 

o       قابلیت برنامه ریزی انجام وظایف (Scheduling)

 

 

 

اهداف اصلی پروژه

title-line

هدف اصلی پروژه عبارتست از نصب و راه اندازی گذرگاه سرویس های سازمانی در دانشگاه

سایر اهداف پروژه:

 • رشد چابکی سازمان با استفاده از یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی
 • افزایش امنیت ارتباطات نرم افزاری سازمان

مدیریت و مانیتورینگ وب سرویسها و ارتباطات نرم افزاری در سازمان

 

کلیات روش پیشنهادی

 

 

 1. این سیستم براساس سامانه های متن باز پیاده سازی خواهد شد.
 2. معماری ESB شامل تعدادی اصول کلیدی است که چابکی و مقیاس‌پذیری را فراهم می کند. تمرکز اصلی بر روی جداسازی سامانه‌ها از یک دیگر است که است که آن‌ها را قادر می‌سازد از طریقی سازگار و قابل مدیریت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
 • مفهوم گذرگاه (bus) که باعث جدایی سامانه‌ها از یک‌دیگر است. این موضوع معمولاً با استفاده از ابزارهای پیغام‌رسان اجرا می‌شود.
  • داده‌هایی که بر روی گذرگاه حرکت می‌کنند، در یک قالب استاندارد هستند که عموما XML است.
  • «مبدل» هایی بین سامانه‌ها و گذرگاه وجود دارد که ارتباط میان این دو را تسهیل می‌کند.
  • مبدل مسئولیت برقراری ارتباط با برنامه و تبدیل اطلاعات روی گذرگاه به قالب قابل قبول برنامه و بالعکس را به عهده دارد. همچنین مبدل می‌تواند محلی برای فعالیت‌های دیگری چون مسیریابی ، پایش، امنیت، و مهار خطاها باشد.

   

 

ساختار شکست کار و برنامه زمانبندی

title-line

 

 

ردیف

عنوان فاز

لیست فعالیتها

مدت زمان

1.       

تجزیه و تحلیل نیازهای سازمانی و ارائه خدمات مشاوره

 • برگزاری جلسه حضوری با کارفرما و تحلیل نیازهای سازمانی
 • بررسی سامانه های موجود
 • تهیه معماری سرویس گرای سازمان

15 روز

2.       

راه اندازی سرور ESB با امکانات موجود

(Core Product)

 • راه اندازی ESB همراه با آموزش امکانات اصلی

15 روز

3.       

ایجاد ارتباط با سامانه های موجود دانشگاه

ثبت وب سرویسهای دانشگاه تا سقف 50 وب سرویس

30روز