نوآوری و خلاقیت
نوآوری ها و خلاقیت هایی که در راستای ارتقا و تکامل پرتال قدرتمند لایفری صورت می پذیرد و در بروزرسانی پرتال لایفری اعمال می گردد را به اطلاعتان می رسانیم.
مشاهده »
آموزش و راهنما
راهنماهای کاربری و آموزش های استفاده هر چه بیشتر گرتال لایفری در این قسمت در اختیارتانت قرار می گیرد تا به راحتی می توانید از امکانات بسیار گرتال لایفری استفاده نمایید.
مشاهده »
مقالات
در این بخش مقالاتی جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با پرتال لایفری و امکانات و مزیت های آن قرار می گیرد تا در حد توان در راه رشد و کمال علمی در کنارتان باشیم.
مشاهده »
مستندات
در راستای آگاهی از عملکرد شرکت سپهر افزار ایرانیان، مستنداتی از عملکرد و پرتال لایفری د راختیارتان قرار می گیرد.
مشاهده »