امکانات

قیمت در مینی پرتال پایه(تومان)

اطلاع رسانی

تجاری

صنعتی

VIP

1. امکانات پایه مینی پرتال لایفری همراه با تم ریسپانسیو آماده بدون طراحی سفارشی

1.450.000

2. طراحی و پیاده سازی صفحه اصلی و یک صفحه داخلی به صورت ریسپانسیو

8.000.000

3. طراحی و پیاده سازی یک صفحه داخلی به صورت ریسپانسیو

750.000

4. معرفی به موتورهای جستجو و آموزش سئو

1.000.000

5. تم انگلیسی چپ به راست و چند زبانگی

1.000.000

6. فرم ساز مینی پرتال

550.000

7. مناقصه و مزایده همراه با فروش آنلاین اسناد

2.500.000

8. پرتلت جرائد و تبدیل هر گونه عکس به نقشه قابل کلیک

750.000

9. مدیریت مسابقات

750.000

10. پرتلت ایجاد نامحدود اسلاید شو پیشرفته چند لایه با افکت های متعدد ورود تصاویر و متون

500.000

11. پرداخت الکترونیک

1.000.000

12. فروشگاه مجازی با طراحی سفارشی صفحات ، سبد خرید محصول و سفارش بدون طراحی سفارشی تم صفحه اصلی

5.000.000

13. ورود اطلاعات و ساخت صفحه جدید بدون طراحی سفارشی

200.000

14. مدت زمان طراحی و پیاده سازی

---

دو هفته

دو هفته

دو ماه

دو ماه

15. قیمت نهایی به تومان ( با احتساب قیمت پایه مینی پرتال )

---

3.000.000

4.500.000

12.500.000

15.500.000